Congres Jeugdzorg
 

Het voordeel van de toekomst. Een nieuwe visie op jeugdzorg

Waar staan we na de verkiezingen en Prinsjesdag? Wat gaat er veranderen in een volgend kabinet en welke maatregelen moeten we nemen? Kom op donderdag 4 oktober 2012 naar het congres Jeugdzorg in Den Haag en debatteer mee over en met de jeugd die zorg behoeft. U wordt geïnspireerd en gestimuleerd buiten de reguliere kaders te denken en kinderen en jongeren nog meer als uitgangspunt te nemen. 

Donderdag 4 oktober is ook een dag om te netwerken. U ontmoet deze dag directeuren uit het onderwijs, projectleiders en coaches, programmamanagers jeugdzorg van gemeenten uit het hele land, raadsleden, beleidsmedewerkers en beleidsadviseurs, coördinatoren CJG, medewerkers GGD, GGz en RIAGG en nog veel meer interessante mensen.

Wilt u weten wie er nog meer komt, klik dan hier

De decentralisatie van de Jeugdzorg is niet controversieel verklaard. De AWBZ begeleiding en Wwnv zijn dat wel. De verwachtingen zijn echter dat dit geen gevolgen heeft voor de jeugdzorg. Beide decentralisaties worden waarschijnlijk na de verkiezingen in september doorgezet. 

Programma

De dag wordt geopend door dagvoorzitter Tof Thissen, directeur KING. Het panel van uitvoerders, ouders en jongeren zorgt ervoor dat we dichtbij het veld blijven en dat we de belangrijkste vragen en antwoorden boven tafel krijgen. Over wie hebben we het en wat hebben zij nodig? Laurens Waling, bekend van het Social Media initiatief Jeugdzorg 2.0 vertelt zijn visie op de jeugdzorg. Jos de Blok van Buurtzorg Nederland komt vertellen over zijn succesvolle vernieuwende initaitef. Rogier den Uyl gaat in op de kosten en baten van de Jeugdzorg en Margit Baloghdocumentairemaakster van zeer spraakmakende films over de jeugdzorg en het systeem waar de jeugd met zorg in terecht komt, komt hierover spreken en toont waar en hoe het fout kan gaan.

Na een plenaire start gaan we uiteen in vele inspirerende en interessante workshops, lezingen en ronde tafelgesprekken. Dit programma zal spoedig bekend worden gemaakt!

Aanmelden
Geeft u zich op voor 4 augustus 2012, dan profiteert u van de vroegboekkorting. Klik hier om u direct aan te melden.

Door een nieuwe visie te creëren op de jeugdzorg, worden de transities het voordeel van de toekomst. Het stelsel van de jeugdzorg gaat nog steeds zeer waarschijnlijk op de schop en uiterlijk eind 2016 moeten alle taken en verantwoordelijkheden zijn overgeheveld naar de gemeenten.

  • Welke stappen moet u nu nemen om op tijd klaar te staan voor de jeugd
  • Kent u uw toekomstige doelgroep? Wat hebben kinderen en jongeren, maar ook de ouders nodig? 
  • Welke ingrediënten heeft u nodig voor een succesvolle jeugdzorg? 
  • Welke pilots hebben succes gehad en wat kunt u daarvan leren? 
  • Wat zou u regionaal kunnen aanpakken en wat moet u juist lokaal houden? 
  • Welke zorg moet er (minimaal) zijn voor jonge mensen waarmee het (even) niet goed gaat?
  • Hoeveel stuur je iemand en hoeveel moet er uit eigen kracht komen? 
  • Wat betekent de nieuwe zorgplicht voor gemeenten?
  • Waar kunnen we innoveren nu de transities AWBZ, Jeugdzorg, Passend Onderwijs en WMO niet meer gezamenlijk en integraal aangepakt kunnen worden?
  • En nog veel meer vragen waar u een antwoord op wilt krijgen, komen aan bod. Heeft u een prangende vraag over de jeugdzorg? Twitter mojoimagealt-890-alt@visiejeugdzorg en wie weet komt uw vraag tijdens het congres aan bod. 

We hopen u te zien op donderdag 4 oktober 2012.